Meer oor ons

Sentraal Polokwane

Christelike Beginsels

Montessori Program

Veilige omgewing

Geregistreerde Skool

Goue Sertifikaat

Skool Inligting

Oggendskool tye: 7uur tot 1uur
Middagsorg tye: 1 uur tot 5 uur (Ma-Do)
Kwartale: Die selfde as Limpopo
Taalmedium: Afrikaans
Ouderdomme: 10 maande tot gr 00
Klasse: 4 klasse

Wat is vir ons belangrik?

Die geheelontwikkeling van leerders met 'n gebalanseerde program wat werk, speel en ontspanning insluit.
Intensiewe aandag en kwaliteit onderrig aan elke leerder.
Sensoriese stimulasie sodat leerders al hulle sintuie gebruik om die omgewing te verken.
Individualisme en kreatiwiteit - Daar word daagliks geleentheid gegee om te eksperimenteer om sodoende die kreatiwiteit van elke leerder aan te moedig.
Evaluasie - Leerders word daagliks gelei om te groei en te ontwikkel. Evaluasie is in die temas ingewerk en word daagliks informeel gedoen.
Om 'n leerder met selfvertroue, waagmoed en vaardighede graad R toe te stuur.

Alles wat u wil weet oor ons skool:


Beleid en Prosedure

Finansies:

Oggendskool
- R3100 x11
Middagsorg
R55 per middag
Registrasie - R500 eenmalig
Deposito - R2000
Fooie sluit in:
  • Skryfbehoeftes en apparaat
  • Verjaarsdag/ Weeklikse bak en brou
  • Bambini T-hemp
  • As deel van die program: (Kuns, Grootmotoriek, Engels, Bambini Musiek, *Playball)
*Alle gelde vir die jaar is betaalbaar voor of op die 8ste November 2022. Klasgelde moet voor of op die 3de van elke maand betaal word.

Vir meer inligting oor ons skoolfooie (bl. 16):


Beleid en Prosedure

Kontak ons